Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Sweden to apply a reduced rate of taxation to electricity directly provided to vessels at berth in a port


Identifikátor aktu: COM(2024)18
Medziinštitucionálny kód: 2024/0008 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Sweden to apply a reduced rate of taxation to electricity directly provided to vessels at berth in a port
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.01.2024
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2024/24
Názov procesu: COM(2024)18 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Švédsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektriny priamo dodávanej plavidlám kotviacim v prístave