Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of the negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Implementing Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Guinea-Bissau


Identifikátor aktu: COM(2024)10
Názov: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of the negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Implementing Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Guinea-Bissau
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.01.2024
Číslo procesu: LPEU/2024/12
Názov procesu: COM(2024)10 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť vykonávací protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou repub...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of the negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Implementing Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Guinea-Bissau [docx, 81 kB] anglický 17.01.2024 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of the negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Implementing Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Guinea-Bissau [pdf, 145 kB] anglický 17.01.2024 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť vykonávací protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou [DOCX, 79 kB] slovenský 17.01.2024 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť vykonávací protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou [pdf, 187 kB] slovenský 17.01.2024 Recommendation for a decision
PRÍLOHA k odporúčaniu ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť vykonávací protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou [DOCX, 77 kB] slovenský 17.01.2024 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť vykonávací protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou [pdf, 129 kB] slovenský 17.01.2024 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of the negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Implementing Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Guinea-Bissau [docx, 77 kB] anglický 17.01.2024 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of the negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Implementing Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Guinea-Bissau [pdf, 94 kB] anglický 17.01.2024 Annex Annexes
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION to the Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Guinea-Bissau Accompanying the document Recommendation for a Council Decision authorising the opening of the negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Implementing Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Guinea-Bissau [docx, 250 kB] anglický 17.01.2024
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION to the Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Guinea-Bissau Accompanying the document Recommendation for a Council Decision authorising the opening of the negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Implementing Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Guinea-Bissau [pdf, 767 kB] anglický 17.01.2024
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION to the Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Guinea-Bissau Accompanying the document Recommendation for a Council Decision authorising the opening of the negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Implementing Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Guinea-Bissau [docx, 67 kB] anglický 17.01.2024
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION to the Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Guinea-Bissau Accompanying the document Recommendation for a Council Decision authorising the opening of the negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of an Implementing Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Guinea-Bissau [pdf, 117 kB] anglický 17.01.2024