Naspäť na výsledky hľadania

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council, of the European citizens’ initiative entitled ‘Trust and Freedom’


Identifikátor aktu: C(2023)7599
Názov: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council, of the European citizens’ initiative entitled ‘Trust and Freedom’
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.11.2023
Číslo procesu: LPEU/2023/755
Názov procesu: C(2023)7599 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom Trust and Freedom (Dôvera a sloboda) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788