Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1379/2013, Regulation (EU) No 167/2013 and Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council as regards certain reporting requirements


Identifikátor aktu: COM(2023)643
Medziinštitucionálny kód: 2023/0370 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1379/2013, Regulation (EU) No 167/2013 and Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council as regards certain reporting requirements
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.10.2023
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2023/674
Názov procesu: COM(2023)643 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013, (EÚ) č. 167/2013 a (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o určité požiadavky na oznamovanie