Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities


Identifikátor aktu: COM(2023)512
Medziinštitucionálny kód: 2023/0311 (COD)
Názov: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 06.09.2023
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2023/582
Názov procesu: COM(2023)512 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa ustanovuje európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa ustanovuje európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím [docx, 161 kB] slovenský 18.09.2023 Proposal for a directive
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa ustanovuje európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím [pdf, 623 kB] slovenský 18.09.2023 Proposal for a directive
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím [docx, 75 kB] slovenský 18.09.2023 Summary of impact assessment
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím [pdf, 254 kB] slovenský 18.09.2023 Summary of impact assessment
PRÍLOHY k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa ustanovuje európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím [docx, 392 kB] slovenský 18.09.2023 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa ustanovuje európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím [pdf, 329 kB] slovenský 18.09.2023 Annex Annexes
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities [docx, 167 kB] anglický 07.09.2023 Proposal for a directive
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities [docx, 931 kB] anglický 07.09.2023 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities [pdf, 1870 kB] anglický 07.09.2023 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Subsidiarity Grid Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities [docx, 94 kB] anglický 07.09.2023 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Subsidiarity Grid Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities [pdf, 272 kB] anglický 07.09.2023 Staff working document
ANNEXES to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities [docx, 392 kB] anglický 07.09.2023 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities [pdf, 326 kB] anglický 07.09.2023 Annex Annexes
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities [pdf, 525 kB] anglický 07.09.2023 Proposal for a directive
[pdf, 318 kB] anglický 07.09.2023
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive the European Parliament and of the Council establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities [docx, 76 kB] anglický 07.09.2023 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive the European Parliament and of the Council establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities [pdf, 164 kB] anglický 07.09.2023 Summary of impact assessment