Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania and Italy in relation to natural disasters in 2022 and to Türkiye in relation to the earthquakes in February 2023


Identifikátor aktu: COM(2023)381
Medziinštitucionálny kód: 2023/0297 (BUD)
Názov: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania and Italy in relation to natural disasters in 2022 and to Türkiye in relation to the earthquakes in February 2023
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 23.08.2023
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2023/560
Názov procesu: COM(2023)381 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku a Taliansku v súvislosti so živelnými pohromami v roku 2022 a Turecku v súvis...