Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK concerning the implementation and the results of the Pericles IV programme for the protection of the euro against counterfeiting in 2022


Identifikátor aktu: COM(2023)468
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK concerning the implementation and the results of the Pericles IV programme for the protection of the euro against counterfeiting in 2022
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.08.2023
Číslo procesu: LPEU/2023/548
Názov procesu: COM(2023)468 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o vykonávaní a výsledkoch programu Pericles IV na ochranu eura proti falšovaniu v roku 2022

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o vykonávaní a výsledkoch programu Pericles IV na ochranu eura proti falšovaniu v roku 2022 [docx, 272 kB] slovenský 02.08.2023 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o vykonávaní a výsledkoch programu Pericles IV na ochranu eura proti falšovaniu v roku 2022 [pdf, 599 kB] slovenský 02.08.2023 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK concerning the implementation and the results of the Pericles IV programme for the protection of the euro against counterfeiting in 2022 [docx, 270 kB] anglický 02.08.2023 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK concerning the implementation and the results of the Pericles IV programme for the protection of the euro against counterfeiting in 2022 [pdf, 420 kB] anglický 02.08.2023 Report
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK concerning the implementation and the results of the Pericles IV programme for the protection of the euro against counterfeiting in 2022 [docx, 73 kB] anglický 02.08.2023 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK concerning the implementation and the results of the Pericles IV programme for the protection of the euro against counterfeiting in 2022 [pdf, 510 kB] anglický 02.08.2023 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o vykonávaní a výsledkoch programu Pericles IV na ochranu eura proti falšovaniu v roku 2022 [docx, 73 kB] slovenský 02.08.2023 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o vykonávaní a výsledkoch programu Pericles IV na ochranu eura proti falšovaniu v roku 2022 [pdf, 511 kB] slovenský 02.08.2023 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o vykonávaní a výsledkoch programu Pericles IV na ochranu eura proti falšovaniu v roku 2022 [docx, 80 kB] slovenský 02.08.2023 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE o vykonávaní a výsledkoch programu Pericles IV na ochranu eura proti falšovaniu v roku 2022 [pdf, 539 kB] slovenský 02.08.2023 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK concerning the implementation and the results of the Pericles IV programme for the protection of the euro against counterfeiting in 2022 [docx, 80 kB] anglický 02.08.2023 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK concerning the implementation and the results of the Pericles IV programme for the protection of the euro against counterfeiting in 2022 [pdf, 452 kB] anglický 02.08.2023 Annex Annexes