Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services in the internal market and amending Regulation (EU) No 1093/2010


Identifikátor aktu: COM(2023)367
Medziinštitucionálny kód: 2023/0210 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services in the internal market and amending Regulation (EU) No 1093/2010
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.06.2023
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2023/427
Názov procesu: COM(2023)367 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, o platobných službách na vnútornom trhu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, o platobných službách na vnútornom trhu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 [docx, 300 kB] slovenský 06.09.2023 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, o platobných službách na vnútornom trhu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 [pdf, 1012 kB] slovenský 06.09.2023 Proposal for a regulation
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o platobných službách na vnútornom trhu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o platobných službách a službách elektronických peňazí na vnútornom trhu, ktorou sa mení smernica 98/26/ES a zrušujú smernice (EÚ) 2015/2366 a 2009/110/ES [docx, 82 kB] slovenský 06.09.2023 Summary of impact assessment
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o platobných službách na vnútornom trhu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o platobných službách a službách elektronických peňazí na vnútornom trhu, ktorou sa mení smernica 98/26/ES a zrušujú smernice (EÚ) 2015/2366 a 2009/110/ES [pdf, 183 kB] slovenský 06.09.2023 Summary of impact assessment
PRÍLOHY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 [docx, 108 kB] slovenský 06.09.2023 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 [pdf, 300 kB] slovenský 06.09.2023 Annex Annexes
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services in the internal market and amending Regulation (EU) No 1093/2010 [docx, 317 kB] anglický 29.06.2023 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services in the internal market and amending Regulation (EU) No 1093/2010 [pdf, 1212 kB] anglický 29.06.2023 Proposal for a regulation
[pdf, 751 kB] anglický 29.06.2023
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the documents Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services in the internal market and amending Regulation (EU) No 1093/2010 and Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services and electronic money services in the Internal Market amending Directive 98/26/EC and repealing Directives 2015/2366/EU and 2009/110/EC [docx, 81 kB] anglický 29.06.2023 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the documents Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services in the internal market and amending Regulation (EU) No 1093/2010 and Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services and electronic money services in the Internal Market amending Directive 98/26/EC and repealing Directives 2015/2366/EU and 2009/110/EC [pdf, 287 kB] anglický 29.06.2023 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the documents Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services in the internal market and amending Regulation (EU) No 1093/2010 and Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services and electronic money services in the Internal Market amending Directive 98/26/EC and repealing Directives 2015/2366/EU and 2009/110/EC [docx, 1887 kB] anglický 29.06.2023 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the documents Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services in the internal market and amending Regulation (EU) No 1093/2010 and Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services and electronic money services in the Internal Market amending Directive 98/26/EC and repealing Directives 2015/2366/EU and 2009/110/EC [pdf, 3511 kB] anglický 29.06.2023 Impact assessment
ANNEXES to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on payment services in the internal market and amending Regulation (EU) No 1093/2010 [docx, 108 kB] anglický 29.06.2023 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on payment services in the internal market and amending Regulation (EU) No 1093/2010 [pdf, 315 kB] anglický 29.06.2023 Annex Annexes