Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL empowering the French Republic to negotiate, sign and conclude an international agreement on the safety and interoperability requirements within the Channel Fixed Link


Identifikátor aktu: COM(2023)328
Medziinštitucionálny kód: 2023/0192 (COD)
Názov: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL empowering the French Republic to negotiate, sign and conclude an international agreement on the safety and interoperability requirements within the Channel Fixed Link
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.06.2023
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2023/394
Názov procesu: COM(2023)328 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa Francúzska republika splnomocňuje vyrokovať, podpísať a uzavrieť medzinárodnú dohodu o požiadavkách na bezpečnosť a interoperabilitu pozdĺž pevného s...