Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2021/2283 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products


Identifikátor aktu: COM(2023)263
Medziinštitucionálny kód: 2023/0159 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2021/2283 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 23.05.2023
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2023/303
Názov procesu: COM(2023)263 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2283, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2021/2283 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [docx, 81 kB] anglický 23.05.2023 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2021/2283 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [pdf, 264 kB] anglický 23.05.2023 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2283, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [docx, 81 kB] slovenský 23.05.2023 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2283, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [pdf, 347 kB] slovenský 23.05.2023 Proposal for a regulation
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2283, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [docx, 113 kB] slovenský 23.05.2023 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2283, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [pdf, 411 kB] slovenský 23.05.2023 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) 2021/2283 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [docx, 103 kB] anglický 23.05.2023 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) 2021/2283 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [pdf, 362 kB] anglický 23.05.2023 Annex Annexes