Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Decision 2009/917/JHA, as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data


Identifikátor aktu: COM(2023)244
Medziinštitucionálny kód: 2023/0143 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Decision 2009/917/JHA, as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 11.05.2023
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2023/284
Názov procesu: COM(2023)244 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2009/917/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Decision 2009/917/JHA, as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data [docx, 91 kB] anglický 17.07.2023 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Decision 2009/917/JHA, as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data [pdf, 292 kB] anglický 17.07.2023 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2009/917/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov [docx, 92 kB] slovenský 17.07.2023 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2009/917/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov [pdf, 393 kB] slovenský 17.07.2023 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Decision 2009/917/JHA, as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data [docx, 86 kB] anglický 11.05.2023 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Decision 2009/917/JHA, as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data [pdf, 291 kB] anglický 11.05.2023 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2009/917/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov [docx, 86 kB] slovenský 11.05.2023 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2009/917/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov [pdf, 390 kB] slovenský 11.05.2023 Proposal for a regulation