Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee under the Agreement on civil aviation safety between the European Union and Japan, with regard to the adoption of the rules of procedure of the Joint Committee


Identifikátor aktu: COM(2023)195
Medziinštitucionálny kód: 2023/0094 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee under the Agreement on civil aviation safety between the European Union and Japan, with regard to the adoption of the rules of procedure of the Joint Committee
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.04.2023
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2023/226
Názov procesu: COM(2023)195 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom na základe Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a Japonskom, pokiaľ ide o prij...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee under the Agreement on civil aviation safety between the European Union and Japan, with regard to the adoption of the rules of procedure of the Joint Committee [docx, 69 kB] anglický 17.04.2023 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee under the Agreement on civil aviation safety between the European Union and Japan, with regard to the adoption of the rules of procedure of the Joint Committee [pdf, 147 kB] anglický 17.04.2023 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom na základe Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a Japonskom, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku spoločného výboru [docx, 69 kB] slovenský 17.04.2023 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom na základe Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a Japonskom, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku spoločného výboru [pdf, 315 kB] slovenský 17.04.2023 Proposal for a decision
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom na základe Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a Japonskom, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku spoločného výboru [docx, 70 kB] slovenský 17.04.2023 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom na základe Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a Japonskom, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku spoločného výboru [pdf, 505 kB] slovenský 17.04.2023 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee under the Agreement on civil aviation safety between the European Union and Japan, with regard to the adoption of the rules of procedure of the Joint Committee [docx, 68 kB] anglický 17.04.2023 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee under the Agreement on civil aviation safety between the European Union and Japan, with regard to the adoption of the rules of procedure of the Joint Committee [pdf, 578 kB] anglický 17.04.2023 Annex Annexes