Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism


Identifikátor aktu: COM(2023)194
Medziinštitucionálny kód: 2023/0095 (COD)
Názov: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.04.2023
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2023/223
Názov procesu: COM(2023)194 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany