Naspäť na výsledky hľadania

DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2023 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2022


Identifikátor aktu: COM(2023)250
Medziinštitucionálny kód: 2023/0103 (BUD)
Názov: DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2023 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2022
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.04.2023
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2023/216
Názov procesu: COM(2023)250 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 2 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2023 ZAHRNUTIE PREBYTKU Z ROZPOČTOVÉHO ROKA 2022