Naspäť na výsledky hľadania

AVIS DE LA COMMISSION sur le projet de modification du Protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, présenté par la Cour de justice le 30 novembre 2022


Identifikátor aktu: COM(2023)135
Medziinštitucionálny kód: 2023/0070 (COD)
Názov: AVIS DE LA COMMISSION sur le projet de modification du Protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, présenté par la Cour de justice le 30 novembre 2022
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 10.03.2023
Typ aktu: Adoption of act by Commission
Číslo procesu: LPEU/2023/149
Názov procesu: COM(2023)135 STANOVISKO KOMISIE k návrhu zmeny Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie, ktorý Súdny dvor predložil 30. novembra 2022

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
COMMISSION OPINION on the draft amendment to Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union, presented by the Court of Justice on 30 November 2022 [docx, 72 kB] anglický 14.03.2023 Opinion
COMMISSION OPINION on the draft amendment to Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union, presented by the Court of Justice on 30 November 2022 [pdf, 417 kB] anglický 14.03.2023 Opinion
STANOVISKO KOMISIE k návrhu zmeny Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie, ktorý Súdny dvor predložil 30. novembra 2022 [docx, 74 kB] slovenský 14.03.2023 Opinion
STANOVISKO KOMISIE k návrhu zmeny Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie, ktorý Súdny dvor predložil 30. novembra 2022 [pdf, 429 kB] slovenský 14.03.2023 Opinion
COMMISSION OPINION on the draft amendment to Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union, presented by the Court of Justice on 30 November 2022 [docx, 68 kB] anglický 10.03.2023 Opinion
COMMISSION OPINION on the draft amendment to Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union, presented by the Court of Justice on 30 November 2022 [pdf, 416 kB] anglický 10.03.2023 Opinion
STANOVISKO KOMISIE k návrhu zmeny Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie, ktorý Súdny dvor predložil 30. novembra 2022 [docx, 71 kB] slovenský 10.03.2023 Opinion
STANOVISKO KOMISIE k návrhu zmeny Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie, ktorý Súdny dvor predložil 30. novembra 2022 [pdf, 427 kB] slovenský 10.03.2023 Opinion