Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Fiscal policy guidance for 2024


Identifikátor aktu: COM(2023)141
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Fiscal policy guidance for 2024
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.03.2023
Číslo procesu: LPEU/2023/140
Názov procesu: COM(2023)141 OZNÁMENIE KOMISIE RADE Usmernenia týkajúce sa fiškálnej politiky na rok 2024