Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on providing macro-financial assistance to the Republic of North Macedonia


Identifikátor aktu: COM(2023)74
Medziinštitucionálny kód: 2023/0034 (COD)
Názov: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on providing macro-financial assistance to the Republic of North Macedonia
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 06.02.2023
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2023/57
Názov procesu: COM(2023)74 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o poskytnutí makrofinančnej pomoci Severnému Macedónsku