Naspäť na výsledky hľadania

Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States signed on April 25 and 30, 2007 as amended by the Protocol to amend the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States, signed on April 25 and 30, 2007, signed by the United States of America and the European Union and its Member States on 24 June 2010, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia


Identifikátor aktu: COM(2023)52
Medziinštitucionálny kód: 2019/0258 (NLE)
Názov: Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States signed on April 25 and 30, 2007 as amended by the Protocol to amend the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States, signed on April 25 and 30, 2007, signed by the United States of America and the European Union and its Member States on 24 June 2010, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 03.02.2023
Typ aktu: Adoption by Commission of amended proposal
Číslo procesu: LPEU/2023/52
Názov procesu: COM(2023)52 Zmenený návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Zmenený návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi podpísanej 25. a 30. apríla 2007, zmenenej protokolom o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi podpísanej 25. a 30. apríla 2007, podpísaným Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou a jej členskými štátmi 24. júna 2010, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii [docx, 68 kB] slovenský 03.02.2023 Amended proposal for a decision
Zmenený návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi podpísanej 25. a 30. apríla 2007, zmenenej protokolom o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi podpísanej 25. a 30. apríla 2007, podpísaným Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou a jej členskými štátmi 24. júna 2010, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii [pdf, 298 kB] slovenský 03.02.2023 Amended proposal for a decision
Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States signed on April 25 and 30, 2007 as amended by the Protocol to amend the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States, signed on April 25 and 30, 2007, signed by the United States of America and the European Union and its Member States on 24 June 2010, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia [docx, 68 kB] anglický 03.02.2023 Amended proposal for a decision
Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States signed on April 25 and 30, 2007 as amended by the Protocol to amend the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States, signed on April 25 and 30, 2007, signed by the United States of America and the European Union and its Member States on 24 June 2010, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia [pdf, 205 kB] anglický 03.02.2023 Amended proposal for a decision
PRÍLOHY k zmenenému návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi podpísanej 25. a 30. apríla 2007, zmenenej protokolom o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi podpísanej 25. a 30. apríla 2007, podpísaným Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou a jej členskými štátmi 24. júna 2010, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii [docx, 71 kB] slovenský 03.02.2023 Annex Annexes
PRÍLOHY k zmenenému návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi podpísanej 25. a 30. apríla 2007, zmenenej protokolom o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi podpísanej 25. a 30. apríla 2007, podpísaným Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou a jej členskými štátmi 24. júna 2010, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii [pdf, 482 kB] slovenský 03.02.2023 Annex Annexes
ANNEXES to the Amended proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States signed on April 25 and 30, 2007 as amended by the Protocol to amend the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States, signed on April 25 and 30, 2007, signed by the United States of America and the European Union and its Member States on 24 June 2010, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia. [docx, 69 kB] anglický 03.02.2023 Annex Annexes
ANNEXES to the Amended proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol amending the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States signed on April 25 and 30, 2007 as amended by the Protocol to amend the Air Transport Agreement between the United States of America and the European Community and its Member States, signed on April 25 and 30, 2007, signed by the United States of America and the European Union and its Member States on 24 June 2010, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia. [pdf, 332 kB] anglický 03.02.2023 Annex Annexes