Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation, results and overall assessment of the European Year of Rail 2021


Identifikátor aktu: COM(2023)36
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation, results and overall assessment of the European Year of Rail 2021
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.01.2023
Číslo procesu: LPEU/2023/29
Názov procesu: COM(2023)36 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení Európskeho roku železníc 2021

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení Európskeho roku železníc 2021 [docx, 99 kB] slovenský 25.01.2023 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení Európskeho roku železníc 2021 [pdf, 586 kB] slovenský 25.01.2023 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation, results and overall assessment of the European Year of Rail 2021 [docx, 102 kB] anglický 25.01.2023 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation, results and overall assessment of the European Year of Rail 2021 [pdf, 423 kB] anglický 25.01.2023 Report
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení Európskeho roku železníc 2021 [docx, 7861 kB] slovenský 25.01.2023 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení Európskeho roku železníc 2021 [pdf, 1120 kB] slovenský 25.01.2023 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation, results and overall assessment of the European Year of Rail 2021 [docx, 7861 kB] anglický 25.01.2023 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation, results and overall assessment of the European Year of Rail 2021 [pdf, 954 kB] anglický 25.01.2023 Annex Annexes