Naspäť na výsledky hľadania

POLICY DOCUMENT Towards an operational strategy for more effective returns


Identifikátor aktu: COM(2023)45
Názov: POLICY DOCUMENT Towards an operational strategy for more effective returns
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.01.2023
Číslo procesu: LPEU/2023/25
Názov procesu: COM(2023)45 POLITICKÝ DOKUMENT Vytvorenie operačnej stratégie pre účinnejšie návraty