Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (Fourth Report)


Identifikátor aktu: COM(2022)736
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (Fourth Report)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 19.12.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/774
Názov procesu: COM(2022)736 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi (štvrtá správa)

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi (štvrtá správa) [docx, 108 kB] slovenský 23.01.2023 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi (štvrtá správa) [pdf, 873 kB] slovenský 23.01.2023 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (Fourth Report) [docx, 98 kB] anglický 19.12.2022 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (Fourth Report) [pdf, 537 kB] anglický 19.12.2022 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Statistics and trends in trafficking in human being in the European Union in 2019-2020 Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (Fourth Report) [docx, 2505 kB] anglický 19.12.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Statistics and trends in trafficking in human being in the European Union in 2019-2020 Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (Fourth Report) [pdf, 2039 kB] anglický 19.12.2022 Staff working document