Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (CEDEFOP)


Identifikátor aktu: COM(2022)739
Medziinštitucionálny kód: 2022/0430 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (CEDEFOP)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 15.12.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/765
Názov procesu: COM(2022)739 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) [docx, 70 kB] slovenský 06.01.2023 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) [pdf, 332 kB] slovenský 06.01.2023 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (CEDEFOP) [docx, 72 kB] slovenský 06.01.2023 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (CEDEFOP) [pdf, 412 kB] slovenský 06.01.2023 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (CEDEFOP) [docx, 68 kB] anglický 15.12.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (CEDEFOP) [pdf, 239 kB] anglický 15.12.2022 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (CEDEFOP) [docx, 71 kB] anglický 15.12.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (CEDEFOP) [pdf, 400 kB] anglický 15.12.2022 Annex Annexes