Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION as regards the extension of the period of entitlement for audiovisual co-productions as provided for in Article 5 of the Protocol on Cultural Cooperation to the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part


Identifikátor aktu: COM(2022)713
Medziinštitucionálny kód: 2022/0416 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION as regards the extension of the period of entitlement for audiovisual co-productions as provided for in Article 5 of the Protocol on Cultural Cooperation to the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.12.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/750
Názov procesu: COM(2022)713 Návrh ROZHODNUTIE RADY, pokiaľ ide o predĺženie obdobia nároku audiovizuálnych koprodukcií podľa článku 5 Protokolu o kultúrnej spolupráci k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štát...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION as regards the extension of the period of entitlement for audiovisual co-productions as provided for in Article 5 of the Protocol on Cultural Cooperation to the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part [docx, 70 kB] anglický 12.12.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION as regards the extension of the period of entitlement for audiovisual co-productions as provided for in Article 5 of the Protocol on Cultural Cooperation to the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part [pdf, 237 kB] anglický 12.12.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, pokiaľ ide o predĺženie obdobia nároku audiovizuálnych koprodukcií podľa článku 5 Protokolu o kultúrnej spolupráci k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej [docx, 69 kB] slovenský 12.12.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, pokiaľ ide o predĺženie obdobia nároku audiovizuálnych koprodukcií podľa článku 5 Protokolu o kultúrnej spolupráci k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej [pdf, 307 kB] slovenský 12.12.2022 Proposal for a decision