Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL harmonising certain aspects of insolvency law


Identifikátor aktu: COM(2022)702
Medziinštitucionálny kód: 2022/0408 (COD)
Názov: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL harmonising certain aspects of insolvency law
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.12.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/737
Názov procesu: COM(2022)702 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva [docx, 164 kB] slovenský 20.01.2023 Proposal for a directive
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva [pdf, 745 kB] slovenský 20.01.2023 Proposal for a directive
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU [ ] Sprievodný dokument Návrh na smernicu, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva [docx, 80 kB] slovenský 20.01.2023 Summary of impact assessment
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU [ ] Sprievodný dokument Návrh na smernicu, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva [pdf, 407 kB] slovenský 20.01.2023 Summary of impact assessment
PRÍLOHA [docx, 65 kB] slovenský 20.01.2023 Annex Annexes
PRÍLOHA [pdf, 215 kB] slovenský 20.01.2023 Annex Annexes
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive harmonising certain aspects of insolvency law [docx, 80 kB] anglický 08.12.2022 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive harmonising certain aspects of insolvency law [pdf, 310 kB] anglický 08.12.2022 Summary of impact assessment
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL harmonising certain aspects of insolvency law [docx, 138 kB] anglický 08.12.2022 Proposal for a directive
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL harmonising certain aspects of insolvency law [pdf, 536 kB] anglický 08.12.2022 Proposal for a directive
[pdf, 718 kB] anglický 08.12.2022
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council harmonising certain aspects of insolvency law [docx, 3736 kB] anglický 08.12.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council harmonising certain aspects of insolvency law [pdf, 4457 kB] anglický 08.12.2022 Impact assessment
ANNEX [docx, 65 kB] anglický 08.12.2022 Annex Annexes
ANNEX [pdf, 112 kB] anglický 08.12.2022 Annex Annexes