Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the VAT administrative cooperation arrangements needed for the digital age


Identifikátor aktu: COM(2022)703
Medziinštitucionálny kód: 2022/0409 (CNS)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the VAT administrative cooperation arrangements needed for the digital age
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.12.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/733
Názov procesu: COM(2022)703 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia administratívnej spolupráce v oblasti DPH potrebné pre digitálny vek