Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards information requirements for certain VAT schemes


Identifikátor aktu: COM(2022)704
Medziinštitucionálny kód: 2022/0410 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards information requirements for certain VAT schemes
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.12.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/732
Názov procesu: COM(2022)704 Návrh VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o požiadavky na informácie pri určitých úpravách DPH