Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS First 'zero pollution' monitoring and outlook 'Pathways towards cleaner air, water and soil for Europe'


Identifikátor aktu: COM(2022)674
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS First 'zero pollution' monitoring and outlook 'Pathways towards cleaner air, water and soil for Europe'
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.12.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/730
Názov procesu: COM(2022)674 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Prvé monitorovanie a výhľad v oblasti „nulového znečistenia“ „Cesty k čistejšiemu ovzduši...