Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Global Health Strategy Better Health for All in a Changing World


Identifikátor aktu: COM(2022)675
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU Global Health Strategy Better Health for All in a Changing World
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.11.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/718
Názov procesu: COM(2022)675 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Stratégia EÚ v oblasti globálneho zdravia Lepšie zdravie pre všetkých v meniacom sa svete