Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the legal protection of designs (recast)


Identifikátor aktu: COM(2022)667
Medziinštitucionálny kód: 2022/0392 (COD)
Názov: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the legal protection of designs (recast)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.11.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/704
Názov procesu: COM(2022)667 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o právnej ochrane dizajnov (prepracované znenie)