Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Alert Mechanism Report 2023 Prepared in accordance with Article 3 and 4 of Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances


Identifikátor aktu: COM(2022)781
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Alert Mechanism Report 2023 Prepared in accordance with Article 3 and 4 of Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.11.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/693
Názov procesu: COM(2022)781 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU Správa o mechanizme varovania 2023 vypracovaná v súlade s článkami 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 o pr...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU Správa o mechanizme varovania 2023 vypracovaná v súlade s článkami 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh [docx, 1983 kB] slovenský 07.12.2022 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU Správa o mechanizme varovania 2023 vypracovaná v súlade s článkami 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh [pdf, 3172 kB] slovenský 07.12.2022 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Alert Mechanism Report 2023 Prepared in accordance with Article 3 and 4 of Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances [docx, 2466 kB] anglický 22.11.2022 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Alert Mechanism Report 2023 Prepared in accordance with Article 3 and 4 of Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances [pdf, 2702 kB] anglický 22.11.2022 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT STATISTICAL ANNEX Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Alert Mechanism Report 2023 Prepared in accordance with Articles 3 and 4 of Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances [docx, 1755 kB] anglický 22.11.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT STATISTICAL ANNEX Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Alert Mechanism Report 2023 Prepared in accordance with Articles 3 and 4 of Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances [pdf, 1874 kB] anglický 22.11.2022 Staff working document