Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing an Instrument for providing support to Ukraine for 2023 (macro-financial assistance +)


Identifikátor aktu: COM(2022)597
Medziinštitucionálny kód: 2022/0371 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing an Instrument for providing support to Ukraine for 2023 (macro-financial assistance +)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 09.11.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/658
Názov procesu: COM(2022)597 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje nástroj na poskytovanie podpory Ukrajine na rok 2023 (makrofinančná pomoc +)