Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 of 17 December 2020 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027


Identifikátor aktu: COM(2022)595
Medziinštitucionálny kód: 2022/0369 (APP)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 of 17 December 2020 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 09.11.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/655
Názov procesu: COM(2022)595 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027