Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020


Identifikátor aktu: COM(2022)454
Medziinštitucionálny kód: 2022/0272 (COD)
Názov: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 15.09.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/620
Názov procesu: COM(2022)454 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o horizontálnych požiadavkách kybernetickej bezpečnosti pre produkty s digitálnymi prvkami a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 [docx, 269 kB] anglický 24.10.2022 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 [pdf, 1024 kB] anglický 24.10.2022 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o horizontálnych požiadavkách kybernetickej bezpečnosti pre produkty s digitálnymi prvkami a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 [docx, 238 kB] slovenský 24.10.2022 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o horizontálnych požiadavkách kybernetickej bezpečnosti pre produkty s digitálnymi prvkami a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 [pdf, 939 kB] slovenský 24.10.2022 Proposal for a regulation
[pdf, 772 kB] anglický 24.10.2022
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU aktu o kybernetickej odolnosti Sprievodný dokument NÁVRHU NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o horizontálnych požiadavkách na kybernetickú bezpečnosť produktov s digitálnymi prvkami a zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 [docx, 81 kB] slovenský 24.10.2022 Summary of impact assessment
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU aktu o kybernetickej odolnosti Sprievodný dokument NÁVRHU NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o horizontálnych požiadavkách na kybernetickú bezpečnosť produktov s digitálnymi prvkami a zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 [pdf, 427 kB] slovenský 24.10.2022 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal of a Regulation for the European Parliament and of the Council on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 [docx, 84 kB] anglický 24.10.2022 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal of a Regulation for the European Parliament and of the Council on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 [pdf, 326 kB] anglický 24.10.2022 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 [docx, 651 kB] anglický 24.10.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 [docx, 80 kB] anglický 24.10.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 [docx, 812 kB] anglický 24.10.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 [pdf, 825 kB] anglický 24.10.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 [pdf, 1558 kB] anglický 24.10.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 [pdf, 2142 kB] anglický 24.10.2022 Impact assessment
PRÍLOHY k NÁVRHU NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o horizontálnych požiadavkách na kybernetickú bezpečnosť produktov s digitálnymi prvkami a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 [docx, 99 kB] slovenský 24.10.2022 Annex Annexes
PRÍLOHY k NÁVRHU NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o horizontálnych požiadavkách na kybernetickú bezpečnosť produktov s digitálnymi prvkami a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 [pdf, 291 kB] slovenský 24.10.2022 Annex Annexes
ANNEXES to the PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUCIL on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 [docx, 107 kB] anglický 24.10.2022 Annex Annexes
ANNEXES to the PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUCIL on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 [pdf, 195 kB] anglický 24.10.2022 Annex Annexes