Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 389/2012 as regards the exchange of information maintained in the electronic registers concerning economic operators who move excise goods between Member States for commercial purposes


Identifikátor aktu: COM(2022)539
Medziinštitucionálny kód: 2022/0331 (CNS)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 389/2012 as regards the exchange of information maintained in the electronic registers concerning economic operators who move excise goods between Member States for commercial purposes
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.10.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/619
Názov procesu: COM(2022)539 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2012, pokiaľ ide o výmenu informácií uchovávaných v elektronických registroch týkajúcich sa hospodárskych subjektov, ktoré prepravujú tovar podlie...