Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain changes to administrative and staff rules and the introduction of an education allowance and rules on secondment and locally contracted experts


Identifikátor aktu: COM(2022)537
Medziinštitucionálny kód: 2022/0330 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain changes to administrative and staff rules and the introduction of an education allowance and rules on secondment and locally contracted experts
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 21.10.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/618
Názov procesu: COM(2022)537 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité zmeny administratívnych a personálnych pravidiel, zavede...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain changes to administrative and staff rules and the introduction of an education allowance and rules on secondment and locally contracted experts [docx, 77 kB] anglický 21.10.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain changes to administrative and staff rules and the introduction of an education allowance and rules on secondment and locally contracted experts [pdf, 232 kB] anglický 21.10.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité zmeny administratívnych a personálnych pravidiel, zavedenie príspevku na vzdelávanie a pravidlá týkajúce sa vyslania a miestnych zmluvných expertov [docx, 77 kB] slovenský 21.10.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité zmeny administratívnych a personálnych pravidiel, zavedenie príspevku na vzdelávanie a pravidlá týkajúce sa vyslania a miestnych zmluvných expertov [pdf, 326 kB] slovenský 21.10.2022 Proposal for a decision
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain changes to administrative and staff rules and the introduction of an education allowance and rules on secondment and locally contracted experts [docx, 88 kB] anglický 21.10.2022 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain changes to administrative and staff rules and the introduction of an education allowance and rules on secondment and locally contracted experts [pdf, 273 kB] anglický 21.10.2022 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité zmeny administratívnych a personálnych pravidiel, zavedenie príspevku na vzdelávanie a pravidlá týkajúce sa vyslania a miestnych zmluvných expertov [docx, 88 kB] slovenský 21.10.2022 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité zmeny administratívnych a personálnych pravidiel, zavedenie príspevku na vzdelávanie a pravidlá týkajúce sa vyslania a miestnych zmluvných expertov [pdf, 371 kB] slovenský 21.10.2022 Annex Annexes