Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards the revision of the Regional Steering Committee rules of procedure, of the Staff Regulations, and on the introduction of the rules of procedure of the Conciliation Committee and of the rules on dispute settlement for the Transport Community Permanent Secretariat


Identifikátor aktu: COM(2022)536
Medziinštitucionálny kód: 2022/0329 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards the revision of the Regional Steering Committee rules of procedure, of the Staff Regulations, and on the introduction of the rules of procedure of the Conciliation Committee and of the rules on dispute settlement for the Transport Community Permanent Secretariat
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 21.10.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/616
Názov procesu: COM(2022)536 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o revíziu rokovacieho poriadku regionálneho riadiaceho výboru, sl...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o revíziu rokovacieho poriadku regionálneho riadiaceho výboru, služobného poriadku a zavedenie rokovacieho poriadku zmierovacieho výboru a pravidiel urovnávania sporov pre stály sekretariát Dopravného spoločenstva [docx, 78 kB] slovenský 21.10.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o revíziu rokovacieho poriadku regionálneho riadiaceho výboru, služobného poriadku a zavedenie rokovacieho poriadku zmierovacieho výboru a pravidiel urovnávania sporov pre stály sekretariát Dopravného spoločenstva [pdf, 326 kB] slovenský 21.10.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards the revision of the Regional Steering Committee rules of procedure, of the Staff Regulations, and on the introduction of the rules of procedure of the Conciliation Committee and of the rules on dispute settlement for the Transport Community Permanent Secretariat [docx, 79 kB] anglický 21.10.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards the revision of the Regional Steering Committee rules of procedure, of the Staff Regulations, and on the introduction of the rules of procedure of the Conciliation Committee and of the rules on dispute settlement for the Transport Community Permanent Secretariat [pdf, 234 kB] anglický 21.10.2022 Proposal for a decision
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards the revision of the Regional Steering Committee rules of procedure, of the Staff Regulations, and on the introduction of the rules of procedure of the Conciliation Committee and of the rules on dispute settlement for the Transport Community Permanent Secretariat [docx, 88 kB] anglický 21.10.2022 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards the revision of the Regional Steering Committee rules of procedure, of the Staff Regulations, and on the introduction of the rules of procedure of the Conciliation Committee and of the rules on dispute settlement for the Transport Community Permanent Secretariat [pdf, 426 kB] anglický 21.10.2022 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu nariadenia o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o revíziu rokovacieho poriadku regionálneho riadiaceho výboru, služobného poriadku a zavedenie rokovacieho poriadku zmierovacieho výboru a pravidiel urovnávania sporov pre stály sekretariát Dopravného spoločenstva [docx, 82 kB] slovenský 21.10.2022 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu nariadenia o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o revíziu rokovacieho poriadku regionálneho riadiaceho výboru, služobného poriadku a zavedenie rokovacieho poriadku zmierovacieho výboru a pravidiel urovnávania sporov pre stály sekretariát Dopravného spoločenstva [pdf, 398 kB] slovenský 21.10.2022 Annex Annexes