Naspäť na výsledky hľadania

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘European citizens’ initiative for vegan meal’, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council


Identifikátor aktu: C(2022)7418
Názov: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘European citizens’ initiative for vegan meal’, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 18.10.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/612
Názov procesu: *C(2022)7418 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom Európska iniciatíva občanov za vegánske jedlo podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788