Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on proposals for modifications to UN regulations Nos 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 and 163, on a proposal for a new UN regulation on Vulnerable Road Users in Front and Side Close Proximity, on a proposal for a new UN Regulation on the Approval of Motor Vehicles with Regard to their Direct Vision, and on a proposal for an amendment to M.R.1


Identifikátor aktu: COM(2022)532
Medziinštitucionálny kód: 2022/0328 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on proposals for modifications to UN regulations Nos 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 and 163, on a proposal for a new UN regulation on Vulnerable Road Users in Front and Side Close Proximity, on a proposal for a new UN Regulation on the Approval of Motor Vehicles with Regard to their Direct Vision, and on a proposal for an amendment to M.R.1
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 18.10.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/603
Názov procesu: COM(2022)532 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o n...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o návrhy na zmeny predpisov OSN č. 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 a 163, návrh nového predpisu OSN o zraniteľných účastníkoch cestnej premávky v tesnej blízkosti vozidiel vpredu a zboku, návrh nového predpisu OSN o typovom schvaľovaní motorových vozidiel, pokiaľ ide o ich priamy výhľad, a o návrh na zmenu rezolúcie M.R.1 [docx, 77 kB] slovenský 18.10.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o návrhy na zmeny predpisov OSN č. 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 a 163, návrh nového predpisu OSN o zraniteľných účastníkoch cestnej premávky v tesnej blízkosti vozidiel vpredu a zboku, návrh nového predpisu OSN o typovom schvaľovaní motorových vozidiel, pokiaľ ide o ich priamy výhľad, a o návrh na zmenu rezolúcie M.R.1 [pdf, 344 kB] slovenský 18.10.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on proposals for modifications to UN regulations Nos 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 and 163, on a proposal for a new UN regulation on Vulnerable Road Users in Front and Side Close Proximity, on a proposal for a new UN Regulation on the Approval of Motor Vehicles with Regard to their Direct Vision, and on a proposal for an amendment to M.R.1 [docx, 77 kB] anglický 18.10.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on proposals for modifications to UN regulations Nos 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 and 163, on a proposal for a new UN regulation on Vulnerable Road Users in Front and Side Close Proximity, on a proposal for a new UN Regulation on the Approval of Motor Vehicles with Regard to their Direct Vision, and on a proposal for an amendment to M.R.1 [pdf, 163 kB] anglický 18.10.2022 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o návrhy na zmeny predpisov OSN č. 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 a 163, návrh nového predpisu OSN o zraniteľných účastníkoch cestnej premávky v tesnej blízkosti vozidiel vpredu a zboku, návrh nového predpisu OSN o typovom schvaľovaní motorových vozidiel, pokiaľ ide o ich priamy výhľad, a o návrh na zmenu rezolúcie M.R.1 [docx, 81 kB] slovenský 18.10.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o návrhy na zmeny predpisov OSN č. 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 a 163, návrh nového predpisu OSN o zraniteľných účastníkoch cestnej premávky v tesnej blízkosti vozidiel vpredu a zboku, návrh nového predpisu OSN o typovom schvaľovaní motorových vozidiel, pokiaľ ide o ich priamy výhľad, a o návrh na zmenu rezolúcie M.R.1 [pdf, 252 kB] slovenský 18.10.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on proposals for modifications to UN regulations Nos 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 and 163, on a proposal for a new UN regulation on Vulnerable Road Users in Front and Side Close Proximity, on a proposal for a new UN Regulation on the Approval of Motor Vehicles with Regard to their Direct Vision, and on a proposal for an amendment to M.R.1 [docx, 80 kB] anglický 18.10.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on proposals for modifications to UN regulations Nos 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 and 163, on a proposal for a new UN regulation on Vulnerable Road Users in Front and Side Close Proximity, on a proposal for a new UN Regulation on the Approval of Motor Vehicles with Regard to their Direct Vision, and on a proposal for an amendment to M.R.1 [pdf, 48 kB] anglický 18.10.2022 Annex Annexes