Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The European Aviation Safety Programme


Identifikátor aktu: COM(2022)529
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The European Aviation Safety Programme
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.10.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/600
Názov procesu: COM(2022)529 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Európsky program bezpečnosti letectva