Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2022 Communication on EU Enlargement Policy


Identifikátor aktu: COM(2022)528
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2022 Communication on EU Enlargement Policy
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.10.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/591
Názov procesu: COM(2022)528 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Oznámenie o politike rozširovania EÚ z roku 2022

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Oznámenie o politike rozširovania EÚ z roku 2022 [docx, 183 kB] slovenský 18.11.2022 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Oznámenie o politike rozširovania EÚ z roku 2022 [pdf, 825 kB] slovenský 18.11.2022 Communication
PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Oznámenie o politike rozširovania EÚ z roku 2022 [docx, 256 kB] slovenský 18.11.2022 Annex Annexes
PRÍLOHY k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Oznámenie o politike rozširovania EÚ z roku 2022 [pdf, 1131 kB] slovenský 18.11.2022 Annex Annexes
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2022 Communication on EU Enlargement Policy [docx, 175 kB] anglický 13.10.2022 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2022 Communication on EU Enlargement Policy [pdf, 731 kB] anglický 13.10.2022 Communication
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Albania 2022 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2022 Communication on EU Enlargement policy [docx, 562 kB] anglický 13.10.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Albania 2022 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2022 Communication on EU Enlargement policy [pdf, 2225 kB] anglický 13.10.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Türkiye 2022 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2022 Communication on EU Enlargement policy [docx, 431 kB] anglický 13.10.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Türkiye 2022 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2022 Communication on EU Enlargement policy [pdf, 2029 kB] anglický 13.10.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT KosovoFMT:Style_footnote reference,Superscript,Style>*_x0009_This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence. 2022 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2022 Communication on EU Enlargement policy [docx, 398 kB] anglický 13.10.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT KosovoFMT:Style_footnote reference,Superscript,Style>*_x0009_This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence. 2022 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2022 Communication on EU Enlargement policy [pdf, 2031 kB] anglický 13.10.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Montenegro 2022 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2022 Communication on EU Enlargement policy [docx, 541 kB] anglický 13.10.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Montenegro 2022 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2022 Communication on EU Enlargement policy [pdf, 2104 kB] anglický 13.10.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Bosnia and Herzegovina 2022 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2022 Communication on EU Enlargement policy [docx, 418 kB] anglický 13.10.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Bosnia and Herzegovina 2022 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2022 Communication on EU Enlargement policy [pdf, 2198 kB] anglický 13.10.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT North Macedonia 2022 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2022 Communication on EU Enlargement policy [docx, 463 kB] anglický 13.10.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT North Macedonia 2022 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2022 Communication on EU Enlargement policy [pdf, 1694 kB] anglický 13.10.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Serbia 2022 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2022 Communication on EU Enlargement policy [docx, 514 kB] anglický 13.10.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Serbia 2022 Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2022 Communication on EU Enlargement policy [pdf, 2170 kB] anglický 13.10.2022 Staff working document
ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2022 Communication on EU Enlargement policy [docx, 224 kB] anglický 13.10.2022 Annex Annexes
ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2022 Communication on EU Enlargement policy [pdf, 808 kB] anglický 13.10.2022 Annex Annexes