Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Bulgaria to introduce a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax


Identifikátor aktu: COM(2022)520
Medziinštitucionálny kód: 2022/0322 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Bulgaria to introduce a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 13.10.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/588
Názov procesu: COM(2022)520 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Bulharsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty