Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the suspension in whole of the application of the Agreement between the European Union and the Republic of Vanuatu on the short-stay visa waiver


Identifikátor aktu: COM(2022)531
Medziinštitucionálny kód: 2022/0327 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the suspension in whole of the application of the Agreement between the European Union and the Republic of Vanuatu on the short-stay visa waiver
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.10.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/586
Názov procesu: COM(2022)531 Návrh ROZHODNUTIE RADY o úplnom pozastavení vykonávania Dohody medzi Európskou úniou a Vanuatskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch