Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL, AS WELL AS TO THE MEMBER STATES on an agreement between the Member States, the European Union, and the European Atomic Energy Community on the interpretation of the Energy Charter Treaty


Identifikátor aktu: COM(2022)523
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL, AS WELL AS TO THE MEMBER STATES on an agreement between the Member States, the European Union, and the European Atomic Energy Community on the interpretation of the Energy Charter Treaty
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.10.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/573
Názov procesu: COM(2022)523 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, AKO AJ ČLENSKÝM ŠTÁTOM o dohode medzi členskými štátmi, Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o výklade Zmluvy o energetickej charte

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, AKO AJ ČLENSKÝM ŠTÁTOM o dohode medzi členskými štátmi, Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o výklade Zmluvy o energetickej charte [docx, 82 kB] slovenský 18.10.2022 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, AKO AJ ČLENSKÝM ŠTÁTOM o dohode medzi členskými štátmi, Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o výklade Zmluvy o energetickej charte [pdf, 428 kB] slovenský 18.10.2022 Communication
PRÍLOHA k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu a Rade, ako aj členským štátom o dohode medzi členskými štátmi, Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o výklade Zmluvy o energetickej charte [docx, 93 kB] slovenský 18.10.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu a Rade, ako aj členským štátom o dohode medzi členskými štátmi, Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o výklade Zmluvy o energetickej charte [pdf, 529 kB] slovenský 18.10.2022 Annex Annexes
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL, AS WELL AS TO THE MEMBER STATES on an agreement between the Member States, the European Union, and the European Atomic Energy Community on the interpretation of the Energy Charter Treaty [docx, 82 kB] anglický 05.10.2022 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL, AS WELL AS TO THE MEMBER STATES on an agreement between the Member States, the European Union, and the European Atomic Energy Community on the interpretation of the Energy Charter Treaty [pdf, 332 kB] anglický 05.10.2022 Communication
ANNEX to the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, as well as to the Member States on an agreement between the Member States, the European Union, and the European Atomic Energy Community on the interpretation of the Energy Charter Treaty [docx, 94 kB] anglický 05.10.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, as well as to the Member States on an agreement between the Member States, the European Union, and the European Atomic Energy Community on the interpretation of the Energy Charter Treaty [pdf, 443 kB] anglický 05.10.2022 Annex Annexes