Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the 33rd meeting of the Energy Charter Conference


Identifikátor aktu: COM(2022)521
Medziinštitucionálny kód: 2022/0324 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the 33rd meeting of the Energy Charter Conference
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.10.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/572
Názov procesu: COM(2022)521 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na 33. zasadnutí Konferencie o Európskej energetickej charte