Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adapting non-contractual civil liability rules to artificial intelligence (AI Liability Directive)


Identifikátor aktu: COM(2022)496
Medziinštitucionálny kód: 2022/0303 (COD)
Názov: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adapting non-contractual civil liability rules to artificial intelligence (AI Liability Directive)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.09.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/565
Názov procesu: COM(2022)496 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o prispôsobení pravidiel mimozmluvnej občianskoprávnej zodpovednosti umelej inteligencii (smernica o zodpovednosti za umelú inteligenciu)

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o prispôsobení pravidiel mimozmluvnej občianskoprávnej zodpovednosti umelej inteligencii (smernica o zodpovednosti za umelú inteligenciu) [docx, 140 kB] slovenský 30.09.2022 Proposal for a directive
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o prispôsobení pravidiel mimozmluvnej občianskoprávnej zodpovednosti umelej inteligencii (smernica o zodpovednosti za umelú inteligenciu) [pdf, 716 kB] slovenský 30.09.2022 Proposal for a directive
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení pravidiel mimozmluvnej občianskoprávnej zodpovednosti umelej inteligencii (smernica o zodpovednosti za umelú inteligenciu) [docx, 82 kB] slovenský 30.09.2022 Summary of impact assessment
PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení pravidiel mimozmluvnej občianskoprávnej zodpovednosti umelej inteligencii (smernica o zodpovednosti za umelú inteligenciu) [pdf, 260 kB] slovenský 30.09.2022 Summary of impact assessment
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adapting non-contractual civil liability rules to artificial intelligence (AI Liability Directive) [docx, 141 kB] anglický 29.09.2022 Proposal for a directive
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adapting non-contractual civil liability rules to artificial intelligence (AI Liability Directive) [pdf, 479 kB] anglický 29.09.2022 Proposal for a directive
[pdf, 773 kB] anglický 29.09.2022
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on adapting non-contractual civil liability rules to artificial intelligence (AI Liability Directive) [docx, 85 kB] anglický 29.09.2022 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on adapting non-contractual civil liability rules to artificial intelligence (AI Liability Directive) [pdf, 160 kB] anglický 29.09.2022 Summary of impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on adapting non-contractual civil liability rules to artificial intelligence [docx, 1208 kB] anglický 29.09.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on adapting non-contractual civil liability rules to artificial intelligence [pdf, 3255 kB] anglický 29.09.2022 Impact assessment
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT AI Subsidiarity Grid Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on adapting non contractual civil liability rules to artificial intelligence (AI Liability Directive) [docx, 81 kB] anglický 29.09.2022 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT AI Subsidiarity Grid Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on adapting non contractual civil liability rules to artificial intelligence (AI Liability Directive) [pdf, 724 kB] anglický 29.09.2022 Staff working document