Naspäť na výsledky hľadania

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘Focus on Specific Learning Disabilities on EU Level’, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council


Identifikátor aktu: C(2022)6901
Názov: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘Focus on Specific Learning Disabilities on EU Level’, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.09.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/564
Názov procesu: C(2022)6901 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE týkajúce sa žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Zameranie na špecifické poruchy učenia na úrovni EÚ“ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rad...