Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision (EU) 2020/1346 granting temporary support under Regulation (EU) 2020/672 to the Hellenic Republic to mitigate unemployment risks in the emergency following the COVID-19 outbreak


Identifikátor aktu: COM(2022)506
Medziinštitucionálny kód: 2022/0309 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision (EU) 2020/1346 granting temporary support under Regulation (EU) 2020/672 to the Hellenic Republic to mitigate unemployment risks in the emergency following the COVID-19 outbreak
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.09.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/558
Názov procesu: COM(2022)506 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/1346, ktorým sa Helénskej republike poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestn...