Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of a Protocol implementing the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius (2022-2026)


Identifikátor aktu: COM(2022)421
Medziinštitucionálny kód: 2022/0247 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of a Protocol implementing the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius (2022-2026)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 16.09.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/533
Názov procesu: COM(2022)421 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou (2022 – 2026)

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of a Protocol implementing the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius (2022-2026) [docx, 80 kB] anglický 16.09.2022 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of a Protocol implementing the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius (2022-2026) [pdf, 253 kB] anglický 16.09.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou (2022 – 2026) [docx, 76 kB] slovenský 16.09.2022 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou (2022 – 2026) [pdf, 331 kB] slovenský 16.09.2022 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou (2022 – 2026) [docx, 104 kB] slovenský 16.09.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou (2022 – 2026) [pdf, 508 kB] slovenský 16.09.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of a Protocol implementing the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius (2022-2026) [docx, 114 kB] anglický 16.09.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of a Protocol implementing the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius (2022-2026) [pdf, 382 kB] anglický 16.09.2022 Annex Annexes