Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2022/109 fixing for 2022 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in Union waters and for Union fishing vessels in certain non-Union waters as regards anchovy


Identifikátor aktu: COM(2022)448
Medziinštitucionálny kód: 2022/0268 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2022/109 fixing for 2022 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in Union waters and for Union fishing vessels in certain non-Union waters as regards anchovy
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 09.09.2022
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2022/513
Názov procesu: COM(2022)448 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2022/109, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade ryb...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2022/109 fixing for 2022 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in Union waters and for Union fishing vessels in certain non-Union waters as regards anchovy [docx, 71 kB] anglický 09.09.2022 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2022/109 fixing for 2022 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in Union waters and for Union fishing vessels in certain non-Union waters as regards anchovy [pdf, 240 kB] anglický 09.09.2022 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2022/109, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii, pokiaľ ide o sardelu európsku [docx, 70 kB] slovenský 09.09.2022 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2022/109, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii, pokiaľ ide o sardelu európsku [pdf, 325 kB] slovenský 09.09.2022 Proposal for a regulation
PRÍLOHA k návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2022/109, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii, pokiaľ ide o sardelu európsku [docx, 73 kB] slovenský 09.09.2022 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2022/109, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii, pokiaľ ide o sardelu európsku [pdf, 388 kB] slovenský 09.09.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2022/109 fixing for 2022 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in Union waters and for Union fishing vessels in certain non-Union waters as regards anchovy [docx, 72 kB] anglický 09.09.2022 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2022/109 fixing for 2022 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in Union waters and for Union fishing vessels in certain non-Union waters as regards anchovy [pdf, 299 kB] anglický 09.09.2022 Annex Annexes