Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU response to COVID-19: preparing for autumn and winter 2023


Identifikátor aktu: COM(2022)452
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EU response to COVID-19: preparing for autumn and winter 2023
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 02.09.2022
Číslo procesu: LPEU/2022/497
Názov procesu: COM(2022)452 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Reakcia EÚ na COVID-19: príprava na jeseň a zimu 2023